Free cookie consent management tool by TermsFeed Vapenvårdsguide / Guide för noggrann vapenvård - Vapenvårdsbutiken

VAPENVÅRDSGUIDE - FÖR NOGGRANN VAPENVÅRD 


Vapenvårdsguide kulgevär (studsare)

Steg-för-steg (kulgevär)

OBS! Innan du påbörjar vapenvården se till så att vapnet inte är laddat!


1. Börja med att ta ur slutstycket ur vapnet och sätt i en boreguide, boreguide är ett plaströr du sätter där slutstycket suttit. Boreguiden styr läskstången genom patronläget och ser till så att läskstången och jaggen inte skadar patronläge eller pipan. Boreguiden styr också läskstången så den går rakt genom hela pipan. Den förhindrar också att smuts och solvent hamnar i mekanismen.

Boreguide och läskstång2. Spetsa en draglapp på jaggen och blöt den med krutlösarsolvent. För sedan igenom den från patronläget (boreguiden) fram emot mynningen. Lappen ska inte gå överdrivet trögt genom pipan men ändå ha ett visst motstånd. När lappen kommer ut ur mynningen så avlägsnar du lappen och drar sedan tillbaka läskstången utan lapp. Upprepa momentet cirka 2-4 gånger. All läskstångshantering ska ske bakifrån, det vill säga från slutstycket och ut genom pipan).

TIPS draglapp & jagg: Då man drar den första draglappen kan det gå väldigt trögt på grund av alla krutavlagringar i pipan, ett tips är då att inte centrera draglappen på jaggen utan spetsar den lite ut mot kanten. Draglappen går då lättare genom pipan och ju renare pipan blir så spetsar man draglappen mer in mot centrum.Vapenvård - Bronsborste ut ur mynning

3. Skruva sedan på en bronsborste på läskstången, blöt även den med krutlösare innan den förs in i boreguiden/pipan. Dra bronsborsten fram och tillbaka i pipan men se till att hela borsten kommit ut ur mynningen innan du vänder och drar åt andra hållet (detta är viktigt för att inte skada själva pipan och pipans kröning). Dra cirka 10-15 drag fram och tillbaka i pipan med bronsborsten.

4. Ta sedan en draglapp med krutlösarsolvent och för igenom pipan. Första lappen kommer garanterat vara väldigt skitig. Dra några lappar till genom pipan, kommer lapparna fortfarande ut svarta eller grå så upprepa moment 3 och 4 igen. När lapparna endast har en blå eller grön nyans alternativt helt vita så gå vidare till steg 5.

5. Torrdra pipan med en helt torr draglapp 1-3 gånger.

6. Ta nu ur boreguiden och rengör den innan den sätts tillbaka i patronläget.

7. Sen är det dags för kopparlösaren, den löser kopparen som avlagrats i pipan efter att man skjutit kopparmantlade eller tombakkulor vilket nästan alla kulor på marknaden är. Tag en draglapp och blöt den med kopparlösarsolvent och för sedan igenom den från patronläget (boreguiden) fram emot mynningen. När lappen kommer ut ur mynningen så avlägsnar du lappen och drar sedan tillbaka läskstången utan lapp. Vänta cirka 2 minuter innan du drar igenom nästa lapp med kopparlösare. (Lapparna kommer nu ut blå/grön färgade)

8. Sätt sedan på en nylonborste på läskstången, blöt borsten med kopparsolvent och för den fram och tillbaka i pipan 5- 10 gånger. Låt sedan kopparsolventen verka cirka 5 minuter i pipan.

9. Ta sedan ytligare en draglapp och blöt den med kopparsolvent, för sedan den genom pipan. Upprepa 2-3 gånger. Kommer lapparna ut helt vita eller väldigt lite blå/grönt så gå till steg 10, i annat fall upprepa steg 7-9.

10. Torrdra pipan med en helt torr draglapp 1-3 gånger.

11. Ta nu ur boreguiden och rengör den innan den sätts tillbaka i patronläget.

12. Dags att olja in pipan. Blöt en lapp med vapenolja och för igenom pipan. Upprepa 1-2 gånger. Olja in slutstycket och övriga vapendelar. (Olja in loppet behövs inte göras om man omgående ska använda vapnet då loppet ska vara torrt när skott avlossas)

13. Klart

Innan vapnet används så skall pipan torrdras så att inte överflödig olja finns kvar i loppet vilket annars kan skada vapnet.


Några tips och råd inför vapenvården.

1. På ett nytt gevär och nya gevärspipor gör en Break-In. Läs mer om Break-in här.

2. Använd en boreguide, läs mer om boreguide här.

3. Använd något att fästa geväret i under vapenvården, exempelvis ett skjutstöd eller med tvingar.

4. För att förhindra att få solventstänk på kolven under rengöring (vilket kan lämna märken) trä över en plastpåse över själva kolven.

5. Gör du vapenvård inomhus så kan en pet-flaska som du trär över mynningen eller en Patch Catcher förhindra stänk och minska solventlukten. Tänk också på att vara i ett väl ventilerat utrymme när du använder solventer, helst utomhus.

6. Använd skyddshandskar det är kemikalier du hanterar.

7. Gör du vapenvården på skjutbanan direkt efter skjutningen när pipan fortfarande är varm så går det lättare att rengöra pipan.

8. Använd en pipett för att applicera solvent.

Länk: Här kan du också läsa vad ammuntionstillverkaren Norma skriver om vapenvård på sin webbsida.

Har du frågor om vapenvård så titta på vår sida Vanliga frågor där har vi samlat flera frågor som ställs till oss om vapenvård. Du finner svaren genom att klicka här.


Hur man förvarar vapnet.

Vapenskåp

Vapnet bör förvaras torrt i 20-60 procent relativ luftfuktighet. Ett för torrt och varmt ställe kan vara skadligt för en träkolv då den kan torka ut och spricka. Blir den relativa fuktigheten över 70 procent börjar metall att rosta utan att vara våt. För att skydda metallen mot rost rekommenderas att alla metalldelar är inoljade med en tunn hinna vapenolja. På så sätt är vapnet skyddat om den relativa fuktigheten överstiger 70 procent vilket inte är ovanligt. 

Ett bra sätt att hålla koll på luftfuktigheten (som varierar under året) är att skaffa en hygrometer. En hygrometer är ett instrument som mäter luftfuktigheten. En hygrometer finns att köpa på flera olika teknikvaruhus och kostar inte många kronor.

 Vapenvårdguide HagelgevärVapenvårdsguide Hagelbock

Vapenvård på hagelvapen bör göras senast efter att 200-300skott avlossats. Men det skadar inte att göra vapenvården oftare då vapnet håller sig i bättre skick. Har man varit ute i fuktig väderlek bör man alltid göra vapenvård för att förhindra rostangrepp. Här nedan finner du en liten guide på vapenvård på hagelvapen. Då det finns många olika konstruktioner på hagelvapen så kan vapenvården skilja sig en del men vi har försökt göra guiden ganska generell så att den ska passa de flesta brythagelvapen. 


Vapnet ska vara torrt innan du påbörjar vapenvården.

Steg-för-steg (hagelvapen)

OBS! Innan du påbörjar vapenvården se till så att vapnet inte är laddat!

1. För en draglapp genom pipan så att löst skräp och krutrester kommer ut.Vapenvård på hagelpipa

2. Skruva ur eventuella choker och rengör dessa.

3. Blöt en draglapp med krutlösarsolvent eller blylösarsolvent och tryck igenom pipan. Låt sedan solventen verka i någon minut. Tryck sedan några rena och torra draglapp genom pipan. Om draglapparna fortfarande är smutsiga så upprepa momentet igen. Sitter det fastbränt skräp kvar skrubba med bronsborste med samma kaliber. Blöt gärna borsten med solvent för bättre effekt. Torka sedan piporna torra.

4. Gör rent under utdragarna (ejektorerna) olja sedan mycket sparsamt in dessa.

5. Gör sedan rent pipklackar, förreglingsytor.

Vård av Baskyl

6. Rengör baskylens insida med exempelvis en rengöringsborste.

7. Rengör piporna utvändigt, lös upp smuts med vapenolja. Torka rent piporna och applicera en tunn hinna med vapenolja som rostskydd.

8. Olja in piporna invärtes exempelvis med en bomullsmopp eller draglapp.

9. Olja chokerna och applicera lite fett på gängorna.

10. Ta lite fett på bulten eller tapparna i baskylen.

11. Ta lite fett på ytan där förstycket löper emot baskylen.

12. Ta lite fett på förstockslåsets klack.

13. Olja in kolven med stockolja vid behov.

Viktigt: Droppa aldrig olja in i baskylen då det finns risk att det binder damm och löser upp och förstör kolvträet.Hagelbock pipa ner
Förvaring av Hagelvapnet


Vapnet bör förvaras torrt i 20-60 procent relativ luftfuktighet. Ett för torrt och varmt ställe kan vara skadligt för en träkolv då den kan torka ut och spricka. Hagelvapnet kan med fördel förvaras stående på piporna då det förhindrar att eventuell överflödig vapenolja rinner in i baskylen.

 


Har du frågor om vapenvård så titta på vår sida Vanliga frågor där har vi samlat flera frågor som ställs till oss om vapenvård. Du finner svaren genom att klicka här.