Free cookie consent management tool by TermsFeed Boreguide information - Vapenvårdsbutiken

BOREGUIDE INFORMATION 


INFORMATION OM BOREGUIDE (BORE SAVER) (RENGÖRINGSSLUTSTYCKE)

Bore Guiden ersätter slutstycket under rengöringen. Bore Guiden ser till att läskstången går rakt genom mekanismen/lådan och in i pipan utan att skada patronläget. O-ringarna längst fram på Bore Guiden tätar i patronläget så att inte smuts och solvent hamnar i mekanismen eller magasinet under rengöringen. Dewey justerbara Bore Guide (Bore Saver) kan användas av både vänster- och högermekanismer.

MÅSTE MAN HA EN BOREGUIDE?

Nej det måste man inte, men det finns flera fördelar med att använda en boreguide. Dels underlättar det vapenvården, dels skyddar den mot eventuella skador som kan uppkomma i patronläget, pipa (snedslitage). Boreguiden styr läskstången genom mekanismen och centrerar läskstång/borste/draglapp så den går rakt in i pipan. Boreguiden förhindrar också att smuts och solvent hamnar i mekanism och låda. Gör du ofta vapenvård, är rädd om ditt vapen eller är mån om allra bästa precision rekommenderar vi att du använder en boreguide under vapenvården.VILKEN BOREGUIDE PASSAR I MITT VAPEN?

Om du är osäker på vilken Bore Guide som passar ditt vapen så mät slutstyckets diameter med ett skjutmått (se BILD 1). Alla våra Bore Guiders mått hittar du i tabellen längst ned på sidan. Det som styr om Bore Guiden kommer att passa är främst aluminiumdistansen på Bore Guiden (MÅTT "D" I TABELLEN NEDAN) som ska sitta där slutstycket sitter i vapnet (se BILD 3). Alumininumdistansen får inte ha större diameter än vad slutstycket har. Boreguiden måste också passa i själva patronläget (MÅTT "B" I TABELLEN NEDAN) Observera att vi även har Boreguides för Blaser R93 & R8 i vårt sortiment samt en Universal Boreguide från Hoppe's som passar slutstycken med diameter 17,6mm från kaliber .17 upp till .416 

Mätinstruktioner boreguide

INSTRUKTIONER

Innan du påbörjar vapenvården se till att vapnet inte är laddat! Ta ut slutstycket ur vapnet. Lossa mässingshandtaget på Bore Guiden, sätt sedan in Bore Guiden där slutstycket normalt sitter. Tryck försiktigt in Bore Guiden i patronläget tills du känner att o-ringarna tätar i patronläget, (beroende på kaliber så tätar antingen den främre o-ringen eller den bakre). Du behöver inte forcera in den längre än att du känner att den tätar ordentligt. Vrid sedan ner Bore Guidens mässingshandtag där normalt slutstyckshandtaget sitter när slutstycket är stängt (se BILD 2). Lås sedan fast Bore Guiden genom att skruva in mässningshandtaget tills det låser Bore Guiden i ett fast läge. Bore Guiden är nu klar att användas (se BILD 3). Se också till så att gevärspipan är lägre än vad själva lådan är under rengöringen, så rinner inte skräp och solvent bakåt utan istället ut ur mynningen på geväret.

På vissa gevär så kan man använda den urfrästa skåran i model ABS Bore Guidens aluminiumkrage för att låsa fast Bore Guiden i slutstycksstoppet.

För att lossa Bore Guiden ur vapnet vrid motsols för att frigöra o-ringstätningen i patronläget.

Rengör sedan Bore Guiden med diskmedel och varmvatten.

SÄKERHET

Efter du använt Bore Guiden så kontrollera att inte någon o-ring har lossnat och ligger kvar i patronläget eller pipan. Kontrollera också alltid innan skjutning att patronläget och pipan är fri från främmande föremål, olja och solvent.


Ritning på Dewey boreguide
A=Ytterdiameter rör, B=Främre o-ring, C=Bakre o-ring, D=Ytterdiameter metalldistans, E=Innerdiameter rör F=Längd

Dewey

MOD_____
A
B
C
D
E
F
KALIBER
ABS modellen passar Remington 700, 721, 722, 788, 40x7, 600, XP-100, Ruger 77, Winchester 54, 56, 70, Savage 110, 112, Mauser 98, Springfield, Browning A Bolt, CPS, Dakota 1917 Enfield, Interarm Mag, std, Hart A, Kimber 89, Parker Hale, Stolle, 
Sako TRG-22, Sako TRG-42
9,52mm
9,60mm
12,08mm
17,60mm
6,16mm
254mm
.17. 222 .223 .225 .22-250 .220, 6PPC
11,05mm
11,78mm
12,88mm
17,60mm
7,62mm
254mm
.24-7mm
11,10mm
11,80mm
13,17mm
17,60mm
8,59mm
254mm
.30-8mm
12,74mm
12,88mm
13,48mm
17,60mm
9,45mm
254mm
.338-.358
12,63mm
13,90mm
15,11mm
17,60mm
10,88mm
254mm
.416
Weatherby "WM modellen" passar Weatherby Mark V men även andra fabrikat med 21,4mm diameter slutstycke (.840 bolt)  eller något större.
9,52mm
9,60mm
12,08mm
21,40mm
6,16mm
254mm
.17. 222 .223 .225 .22-250 .220, 6PPC
11,05mm
11,78mm
12,88mm
21,40mm
7,62mm
254mm
.24-7mm
11,10mm
11,80mm
13,17mm
21,40mm
8,59mm
254mm
.30-8mm
12,74mm
12,88mm
13,48mm
21,40mm
9,45mm
254mm
.338-.358
12,63mm
13,90mm
15,11mm
21,40mm
10,88mm
254mm
.416
Sako m.fl.
9,50mm
9,61mm
11,96mm
14,06mm
6,15mm
254mm
.17. 222 .223 .225, 6PPC
11,08mm
11,82mm
12,88mm
15,10mm
7,80mm
254mm
.220 .243 .22-250, 6,5x55 till .284
11,09mm
11,86mm
13,07mm
14,96mm
8,63mm
254mm
.308 ,Ultralite#20S .24 .25-06 till .30-06
11,10mm
11,86mm
13,00mm
17,14mm
7,87mm
254mm
.25-06, 6,5mm, .270 .280 7mm 7mm-08
11,10mm
11,85mm
13,23mm
17,10mm
8,62mm
254mm
.308 .30-06 .300Win
 

 

Blaser
Boreguide anpassade för Blaser R93 & R8.


BL01 = kaliber .222 /.223
BL02 = kaliber 22-250 / 6PPC
BL03 = kaliber .243Win / 6mm Norma BR / 6XC
BL04kaliber 6,5mm / 7mm / .308Win / 7,62 / 8mm
BL05kaliber Magnum till .300WM
BL06 = kaliber 9,3x62, 375H&H
BL07 = kaliber .338 Lapua Magnum

Hoppes

Hoppes universal boreguide passar vapen med slutstycksdiamter 17,6mm i kaliber från .17/4,5mm upp till .416/10,6mm. 3st patronläges-adaptrar medföljer för att passa olika kalibrar. Passar även kaliber 9,3x62


Sako

Angående Sako 75/85 
De mindre kalibrarna har en slutstycksdiameter på ca 15,2mm medan vissa grövre magnumkalibrar ex 7mmRemMag, 300WinMag, 338WinMag, 375HH Mag har ett slutstycke på ca 17,6mm. Sako TRG-22 och TRG-42 har slutstycken på ca 17,6mm. Boreguides till gevär med slutstycksdiameter på 17,6mm rekommenderar vi ABS boreguide

Sako A7
Boreguide modell SL-2 = .220 .243 .22-250, 6,5x55 till .284
Boreguide modell SL-3 = .308 .30-06, 8mm

Sako S20
Boreguide modell ABS-3 = .308 .30-06, 8mm

Angående Sako Quad 
Till Sako Quad finns det Possum Hollow boreguider som passar. Du finner dem här: https://vapenvardsbutiken.se/category.html/boreguide-possum-hollow

Angående Tikka T3 och Tikka T3X
Till Tikka T3 och Tikka T3X passar ABS boreguiderna

9,3x62Angående Boreguide till kaliber 9,3x62 
Ingen utav Deweys boreguides passar i patronläget på kaliber 9,3x62 detta på grund av att ABS-4 och ABS-6 boreguiden har för stor diameter på själva röret (mått A i tabellen) som skall gå in i patronläget. 9,3x62 hylsan är 12,10mm medans boreguiden är 12,74mm. Om slutstycksdiametern är 17,6mm så passar HOPPE'S Universal Boreguide och Boreguide HMBG06 till kaliber 9,3x62. 

Angående Boreguide till kaliber 9,3x57 
Ingen utav Deweys boreguides passar i patronläget på kaliber 9,3x57 detta på grund av att ABS-4 och ABS-6 boreguiden har för stor diameter på själva röret (mått A i tabellen) som skall gå in i patronläget. 9,3x57 hylsan är 11,94mm medans boreguiden är 12,74mm. Om slutstycksdiametern är 17,6mm så passar HOPPE'S Universal Boreguide till kaliber 9,3mm. 


Blaser
Boreguide till Blaser R93/R8
 
Vi har boreguide för Blaser R93/R8 för kaliber .222 upp till 9,3x62 samt även för 338 Lapua Mag se boreguide i menyn till vänster. 

6,5mm Creedmoor
Angående kaliber 6,5mm Creedmoor
Till kaliber 6,5mm Creedmoor så passar modell -3 bäst (ABS-3, SM-3, SL-3 eller WM-3)